Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ - ΔΙΑΦΘΟΡΑ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (SEM106)AXIA CERT
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΥΑΕ)AXIA CERT
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SEM111)AXIA CERT
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ISO 9001 (SEM110)AXIA CERT
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ι/Π  (SEM109)AXIA CERT
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (WCP)AXIA CERT
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO (SEM108)AXIA CERT